Ännu en uppgradering på Italia Yachts varv!

Alltid uppmärksam på produktkvalitet och kundnöjdhet lanserar Italia Yachts ett nytt betydelsefullt initiativ: 55 kontroller godkända – 3 års garanti. 55 godkända kontroller fungerar som tätningen över hela byggkedjan, från skrovtillverkning till båtleverans. Italia Yachts hade redan börjat gå i denna riktning genom att konsolidera alla bearbetningsfaser till […]