Läs mer om Yacht-Match-tjänster i det nya Seahorse-magasinet!

Yacht-Match är en yachtmäklare, återförsäljare och tjänsteleverantör som bygger på ett fundamentalt annorlunda sätt att göra affärer Yacht-Match, Italia Yachts återförsäljare för Storbritannien, Skandinavien och Kroatien, har en annan filosofi än de flesta. Det skapades för sju år sedan som ett konsultföretag med målet att bättre informera kunderna på ett transparent […]