Još jedna nadogradnja u brodogradilištu Italia Yachts!

Uvijek vodeći računa o kvaliteti proizvoda i zadovoljstvu kupaca, Italia Yachts pokreće novu značajnu inicijativu: 55 odobrenih provjera – 3 godine jamstva. 55 odobrenih provjera služi kao pečat u cijelom građevinskom lancu, od izrade trupa do isporuke broda. Italia Yachts već je krenula u tom smjeru konsolidacijom svih faza obrade u […]